Een beter leven voor bedoeïenen-families in Jordanië zonder dat dit ten koste gaat van oude tradities

OVER ONS

Wij zijn vier vrouwen die het land en de inwoners van Jordanië een warm hart toedragen en met name de bedoeïenen bevolking van dit land. Het is ons doel om het leven en de toekomst van deze bevolkingsgroep te verbeteren door kortdurende (financiële) ondersteuning en het opzetten van lokale projecten om de zelfredzaamheid te vergroten, zonder dat dit afbreuk doet aan de traditionele manier van leven. 

Wij proberen dit te bereiken door te luisteren naar en samen te werken met leiders van deze bedoeïenen gemeenschap en medewerkers van de Rode Halve Maan afdeling Aqaba (Rode Kruis). Zij zijn onze oren en ogen in de gemeenschap en weten welke problemen er spelen.

Op dit moment is financiële ondersteuning van de gezinnen het meest noodzakelijk. Veel van deze gezinnen hebben geen inkomsten of zijn afhankelijk van inkomsten van buitenlandse toeristen, welke door de Corona-crisis geheel zijn weggevallen.

Het komende jaar willen we projecten opzetten om de veiligheid en  leefomstandigheden van deze gezinnen te verbeteren door noodzakelijke reparaties aan woningen en het verstrekken van non-food producten voor persoonlijke hygiëne.
Daarnaast blijven we de voedselpakketten samenstellen, zodat er ruimte ontstaat om na te denken over hoe zij zelf voor hun inkomen kunnen gaan zorgen.

Voor de financiering van deze activiteiten zijn wij afhankelijk van donaties van particulieren en bedrijven.

Alle verkregen donaties zullen ten goede komen van de activiteiten, de bestuurders ontvangen geen beloning voor het uitoefenen van hun functie en reiskosten en dergelijke worden uit eigen zak betaald.

bedoeïenen kinderen
wadi rum

Het bestuur

Karen Swarts       – secretaris

Rommy van der Ree  – penningmeester

Ingeborg Swarts   – voorzitter

Lies van Ommen   – algemeen bestuurslid

Art. 3, lid 5. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

ORGANISATIE

De Stichting is in 2020 opgericht.

KvK   – 80853579

ANBI – 8618 25 913

BANK – NL53INGB0007151943 t.n.v. René Alexander Swarts Stichting