Wij willen een beter leven voor Bedoeïnen zonder afbreuk te doen aan de levensstijl en tradities

WIE ZIJN WIJ?

Wij zijn vier vrouwen die het land en de inwoners van Jordanië een warm hart toedragen en met name de bedoeïenen bevolking van dit land. Het is ons doel om het leven en de toekomst van deze bevolkingsgroep te verbeteren door kortdurende (financiële) ondersteuning en het opzetten van lokale projecten om de zelfredzaamheid te vergroten, zonder dat dit afbreuk doet aan de traditionele manier van leven.
Wij proberen dit te bereiken door te luisteren naar en samen te werken met leiders van deze bedoeïenen gemeenschap en medewerkers van de Rode Halve Maan afdeling Aqaba (Rode Kruis). Zij zijn onze oren en ogen in de gemeenschap en weten welke problemen er spelen.

Op dit moment is financiële ondersteuning van de gezinnen het meest noodzakelijk. Veel van deze gezinnen hebben geen inkomsten of zijn afhankelijk van inkomsten van buitenlandse toeristen, welke door de Corona-crisis geheel zijn weggevallen.

Nu het toerisme weer langzaam op gang komt, gaan we ons richten op projecten voor de langere termijn. 

Voor de financiering van deze activiteiten zijn wij afhankelijk van donaties van particulieren en bedrijven.
Alle verkregen donaties komen ten goede komen van de activiteiten, de bestuurders ontvangen geen beloning voor het uitoefenen van hun functie.

bedoeïenen kinderen
wadi rum

HET BESTUUR

Karen Swarts            – secretaris

Rommy van der Ree  – penningmeester

Ingeborg Swarts        – voorzitter

Lies van Ommen        – algemeen bestuurslid

Art. 3, paragraaf 5. De bestuurders ontvangen GEEN vergoeding voor hun werkzaamheden.

ORGANISATIE

De Stichting is opgericht in 2020.

Kamer van Koophandel   – 80853579

ANBI  nummer – 8618 25 913

IBAN bank – NL53INGB0007151943 / ten name van: René Alexander Swarts Stichting