Project TAZEZ

Ons project voor 2022-2023: TAZEZ after Covid-19

Om de weg naar een toekomst vrij te maken, waarin de gezinnen weer zelfredzaam kunnen worden, zijn een aantal basisvoorwaarden nodig.
Veel gezinnen hebben geen of heel weinig inkomsten en leven al langere tijd in armoede. Vaak hebben ze net een dak boven hun hoofd, maar vaak ontbreekt het aan zaken die een huis een veilig onderkomen maken voor een gezin. In veel huishoudens ontbreekt een koelkast, waardoor voedsel niet bewaard kan worden. Stopcontacten ontbreken, of de elektriciteit of water zijn langere tijd afgesloten omdat er geen middelen zijn om de rekeningen te betalen. Daarnaast zijn er geen of onvoldoende inkomsten voor de dagelijkse boodschappen, laat staan producten voor persoonlijke hygiëne.

Wij gaan de komende 2 jaar ten minste 25 gezinnen die ver onder de armoedegrens leven op weg helpen naar een toekomst met meer perspectief door de gezinnen in eerste instantie te ontlasten van de dagelijks zorgen.
Het plan bestaat uit drie delen:

  • Zorgen voor een veilige leefomgeving;
  • Een jaar lang verstrekken van basis voedselpakketten
  • Voorlichting over scholing en mogelijkheden op de arbeidsmarkt en begeleiding op weg naar een zelfstandig inkomen

De vrijwilligers die bij de uitvoering hiervan gaan helpen staan al klaar.

Door de samenwerking met Nida Schweikh van Asomou Association en de plaatselijke afdeling van het Rode Kruis hebben we een klankbord met veel ervaring die goed kunnen beoordelen welke hulp werkt en welke hulp niet. Bij de uitvoering van de projecten wordt gebruik gemaakt van lokale ondernemers en uitvoerders, die ofwel vrijwillig hun medewerking verlenen of tegen een gunstig tarief. Zo zorgen we ervoor dat alle uitgaven van de Stichting lokaal terechtkomen en bijdragen aan de lokale economie.