MEER INFORMATIE

René Alexander Swarts Stichting

Mijn naam is Ingeborg Swarts, dochter van René Swarts.

René werd op 18 maart 1924 geboren in Den Haag en is op 7 januari 1967 overleden.

Van 1955 tot 1963 werkte hij voor het Nederlandse ingenieursbureau DHV in Iraq. Daar hield hij zich bezig met de aanleg van waterzuiveringsinstallaties om de Irakese bevolking te voorzien van zuiver, veilig drinkwater, wat de levensomstandigheden in Irak heeft verbeterd.

Hij voelde zich thuis in Iraq en onder de Arabische bevolking. Vooral de bedoeïen met hun eenvoudige leefstijl en enorme gastvrijheid hebben grote indruk op hem gemaakt.

De Stichting zet zich, in de geest van René, in voor de bedoeïen in Jordanië door bieden van onder andere kortdurende hulp in tijden van nood en bouwen aan hun toekomst met behoud van de eigen identiteit.

Deze arme bevolkingsgroep in Jordanië bestaat veelal uit 2e en 3e generaties van uit Palestina gevluchte gezinnen en clans die nog leven naar de tradities waarin ze zijn opgegroeid.

Deze mensen hadden het al zwaar, maar door de Corona-crisis zijn er sinds maart 2020 onder andere geen inkomsten meer uit buitenlands toerisme. Hierdoor hebben veel gezinnen geen inkomen meer en er is weinig steun vanuit de overheid. 
De gezinnen in Jordanië zijn vaak groot, waardoor er veel kinderen onder deze armoede lijden. 

Wij proberen hulp te bieden door te luisteren naar en samen te werken met leiders van deze bedoeïenen gemeenschap. Op dit moment werken wij samen met De Halve Rode Maan Aqaba (Rode Kruis afdeling Aqaba). Zij zijn onze oren en ogen in de gemeenschap en weten welke problemen er spelen.

Op dit moment is ondersteuning van de gezinnen voor de dagelijkse behoeften het meest noodzakelijk. Denk aan voedsel, kleding en persoonlijke hygiëne. Wij stellen de pakketten op locatie samen zodat ook de lokale economie gesteund wordt. Wij hebben al een tal van plaatselijke ondernemers bereid gevonden om hieraan mee te werken. De verspreiding van de pakketten vindt plaats onder toezicht en met medewerking zowel de Halve Rode Maan als de plaatselijke politie.

Voor de financiering van deze activiteiten zijn wij afhankelijk van donaties van particulieren en bedrijven. Wij hebben de ANBI-status en alle donaties en giften zijn fiscaal aftrekbaar.
Alle verkregen donaties komen ten goede van de activiteiten, de bestuurders van de Stichting ontvangen geen vergoeding voor het uitoefenen van hun functie en alle reiskosten e.d. worden uit eigen zak betaald.

 

HELP ONS MEE OM IN DE GEEST VAN RENÉ DIT GOEDE WERK VOORT TE ZETTEN!