Klachtenregeling

René Alexander Swarts Stichting wil een betrouwbare en transparante organisatie en bondgenoot zijn, en goede relaties onderhouden met en steun geven aan donoren, partners, door ons gesteunde groepen, leveranciers en andere belanghebbenden.

Wij zijn ons er echter van bewust dat ondanks onze beste inspanningen niet altijd iedereen tevreden met ons is, en daarom verwelkomen wij feedback van onze belanghebbenden. We nemen deze serieus en beschikken over een formele klachten- en beroepsprocedure.

Klachten worden zorgvuldig en met aandacht behandeld en kunnen door donoren, partners, door ons gesteunde groepen, leveranciers of andere belanghebbenden worden ingediend.

De procedure:

Een klacht dient schriftelijk worden ingediend en bij voorkeur binnen twee maanden na de oorzaak ervan. De klacht kan worden gericht aan K.M. Swarts.

Om uw klacht te kunnen behandelen en oplossen, vragen wij u de volgende informatie te verstrekken. U kunt uw klacht sturen dit e-mailadres sturen: info@rasstichting.com

Of naar onderstaand postadres:

René Alexander Swarts Stichting, Utrechtseweg 301-43, 3818 EJ Amersfoort

Onder vermelding van de volgende gegevens:

  • Beschrijving van hoe en wanneer de klacht is ontstaan
  • Uw naam, telefoonnummer en e-mailadres
  • Uw relatie met René Alexander Swarts Stichting (bijv. donor, partner, door René Alexander Swarts Stichting gesteunde groep, leverancier of andere belanghebbende)

U ontvangt een ontvangstbevestiging per e-mail of per post.

Uw klacht wordt bij René Alexander Swarts Stichting geregistreerd en onderzocht. Wij streven ernaar om binnen twee weken een antwoord te sturen of, in overleg met u, een passende oplossing voor de klacht te vinden.

Als deze deadline niet haalbaar is, ontvangt u een schriftelijke mededeling met de reden voor de vertraging en een nieuwe deadline voor de afhandeling van de klacht.

De persoonsgegevens van de persoon die de klacht of het beroep tegen een beslissing heeft ingediend worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de privacywetgeving.