• De stichting is opgericht in 2020
  • Onze bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden 
  • Alle donaties komen ten goede van de doelgroep
  • Adres: Verjaagde Ruiterweg 8, 3791 VG Achterveld, Nederland
  • E-mail: info@rasstichting.com
  • IBAN bank: NL53INGB0007151943 ten name van: René Alexander Swarts Stichting
  • Kamer van Koophandel: 80853579
  • ANBI-nummer: 8618.25.913

ANBI-status

René Alexander Swarts Stichting heeft ANBI-status

Onze stichting heeft de ANBI-status.

Om aan de voorwaarden voor de ANBi-status te voldoen moet een instelling volledig gericht zijn op het algemeen nut; nagenoeg al onze activiteiten moeten het algemeen belang dienen en wij mogen geen winstoogmerk hebben.

Donaties en schenkingen aan instellingen met een ANBi-status zijn belastingvrij en aftreakbaar voor de Inkomsten- of Vennootschapsbelasting. 

Ons ANBI-nummer is: 8618.25.913 

Meer informatie over de belastingvoordelen van een donatie of schenking aan een ANBI-instelling kunt u vinden op de website van de Nederlandse Belastingdienst.