STEUN ONS EN DONEER

ik doneer een vast bedrag

ik kies zelf mijn bedrag

ik word donateur

René Alexander Swarts Stichting heeft de ANBI Status

De René Alexander Swarts Stichting is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Instellingen die door de Belastingdienst zijn aangewezen als een ANBI kunnen gebruikmaken van de fiscale voordelen. Zo hoeft een ANBI geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die zij ontvangt in het kader van het algemene belang. Ook zijn uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang, vrijgesteld voor het recht van schenking. En donaties aan een ANBI-geregistreerde instelling zijn aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels)

Ons RSIN-nummer: 8618.25.913 

Voor meer informatie over het aftrekken van giften kunt u terecht op de website van de Belastingdienst.

ANBI-status